Kassa netto of bruto limiet

https://fibresel.eu/nl/Fibre Select - Uitgebreide vezelondersteuning voor gewichtsverlies!

Al bij het begin moeten we ons duidelijk realiseren dat het negeren en het bijzonder nalaten om de deadline voor de verplichte herziening van onze kassa te halen, absoluut tot de lastige noodzaak leidt van de zogenaamde teruggave van de korting van het kantoor van aankoop. Het is vermeldenswaard dat de laatste standaardsancties worden opgelegd aan die belastingbetalers die daarom op het moment van drie jaar sinds de inauguratie van de archieven niet - bij het creëren en tegelijkertijd verplicht - de kassa niet hebben geregistreerd voor een verplichte technische beoordeling. Laten we ook zeggen dat een dergelijke beoordeling wordt uitgevoerd door een goede service.

Boven alles moet een verplichte controle van de kassa ten minste om de twee jaar worden uitgevoerd. Je moet ook informatie hebben over wat deze twee jaar natuurlijk op het werk betekent. Want met de exacte berekening moet je toegeven voor de starttijd, dit is de dag waarop de fiscaliteit van de kassa daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en de dag van dit technisch onderzoek.

Zo kunnen (en moeten belastingbetalers bij het kopen van kassa's - in de tekst van de noodzaak tot herziening - een periode van twee jaar vanaf het moment van fiscalisering van het apparaat opnemen. Natuurlijk wordt deze fiscale service uitgevoerd door een servicetechnicus die gespecialiseerd is in dit artikel. Met de wijziging houdt het fiscale proces zelf een soort initiatie van de fiscale module van de kassa in.

Het is de moeite waard om te weten voordat u een kassa koopt, d.w.z. een geautoriseerde service voldoet aan onze stad, wat we kunnen doen door in de & nbsp; zoekmachine het juiste wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld & nbsp; "kassaservice".

De verplichte herziening van de fiscale kassa heeft betrekking op verschillende activiteiten. Allereerst voert de servicetechnicus een audit uit met betrekking tot de staat van de kassaldichtingen. Vraagt ​​ze te synchroniseren met de vermeldingen in het serviceboek. De professional beheert ook de algemene toestand van de behuizing van de kassa. Beoordeelt het moederbord, het financiële geheugen en de fiscale module. Tegelijkertijd test het ook de juiste werking van het display voor mannen. Bovendien verifieert het het kassa-programma en de versie van dit project in de tekst in overeenstemming met de records - opnieuw - in de kassaart. Ten slotte voert de servicetechnicus het officiële beoordelingsresultaat in - met eventuele vereisten en opmerkingen - in het servicewerk.De vergoeding voor de beoordeling ligt tussen de honderd en tweehonderd zloty - voor wat geld.

Als we de technische beoordeling van deze operatie zouden hebben, zou het een beetje misleidend kunnen zijn. Waarom? Welnu, omdat op het moment van inspectie alleen die industrieën worden onderzocht die direct betalen voor iets anders dan het registreren van omzet. Er is daarom een ​​beoordelingsplan.

De verplichte beoordeling van de kassa is dan iets dat zorgvuldig wordt betaald en ook de moeite waard is om speciale aandacht aan te besteden.